Dr.G Bifidus คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้จากความพยายามทุ่มเท รวมถึงทุ่มงบลงทุนไปเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพลำไส้ ที่วิจัยมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จาก Dr. Guen Eog Ji (Dr.G) แห่งมหาวิทยาลัย Seoul University 🇰🇷 และ Stanford University 🇺🇸 จนมีงานวิจัยรองรับกว่า 250 ชิ้น 💯
 
ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย Bifidobacterium spp. ตั้งแต่ปี 1999 จากวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์กว่า 100 ฉบับ 40 สิทธิบัตร และได้รับการยอมรับจาก INNO-BIZ Certificate ว่า Dr.G Probiotic มาจากบรัษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์และความชำนาญดีที่สุดด้านอุตสาหกรรม Probiotic
 
ด้วยจิตวิญญาณที่ต้องการผลิตโปรไบโอติกที่ดีที่สุด เราจึงใช้ไบโอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อพยายามให้ Dr.G Probiotic เป็นโปรไบโอติกที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้
 
จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โปรไบโอติกเชื้อสายพันธุ์ที่ดีที่สุด และทรงประสิทธิภาพสูงสุดกว่า 4 สายพันธุ์ ที่เหมาะกับการปรับสมดุลลำไส้ได้ดีที่สุด และได้รับการยอมรับในระดับ World Class 🇰🇷 🇺🇸 🌎
ติดต่อเรา