The Na College

Intro แนะนำคอร์ส ประวัติความเป็นมาของคอร์สนี้

0.1. ประวัติความเป็นมาของเกรซ ประสบการณ์ 12 ปีจากการขายของออนไลน์ สู่การเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จจากการขายสินค้าออนไลน์

0.2. เส้นทางการทำธุรกิจออนไลน์ของแต่ละผู้สอน

0.3. รู้จักเดอะนา จากมุมมองพาร์ทเนอร์ธุรกิจ

Instructor