เรื่อง ข้อตกลงการนําเสนอสื่อโฆษณาสินค้าภายใต้แบรนด์ THE NA THAILAND

       ตั้งแต่วันนี้ (2 มิถุนายน 64) เป็นต้นไป จึงขอรบกวนทุก ๆ ท่าน ให้ใช้รูปคุณแพรวาในการลงสื่อ รวมถึงทำ Ads โฆษณา และทุก ๆ ช่องทางจากสื่อที่ทางบริษัทอนุญาตเท่านั้น โดยทางบริษัทจะอัพเดตรูปภาพและสื่อต่าง ๆ ให้ทาง NA STOCK

ติดต่อเรา