ประกาศ สำหรับตัวแทนจำหน่าย ฉบับที่ 1

ประกาศฉบับที่ 1 

เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทาง Marketplace

มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562