รู้จัก The Na Thailand แบบใกล้ชิด

จัดขึ้น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กทม. ประเทศไทย
จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวประเทศไทย
Nutribiotech Co., Ltd South Korea
งานปั้นทีมขายให้ไฟลุก
งานพบปะตัวแทนจำหน่ายประจำนครหลวงเวียงจันทน์

2019

จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมนสุขุมวิท กทม. ประเทศไทย
The Na Academy ศูนย์การเรียนรู้ The Na จ.เชียงใหม่
เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dr.Mas M1
เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จีไนน์
เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dr.Mas M-2
Hanoi Vietnam
Diamond Island Phnom Penh Cambodia
The Beach Natural KohKood เกาะกูด จ.ตราด
Collagen Expert
Probiotic Made in Japan
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬภรณ์ กรุงเทพฯ
ณ หอประชุมชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
อายุน้อยร้อยล้าน with CEO
ณ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
Exclusive Meeting with Dr. Awie
ปั้นความรู้ เพื่อนักธุรกิจออนไลน์” : คอร์สปั้น Tiktok influencer Marketing รุ่นที่1